Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Pískovna na Zastávce"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 0.5 km severovýchodně od železniční stanice Jílovice, 2 km jihozápadně od obce Jílovice, jižně od silnice Jílovice - Třebeč; (48°52'51.51", 14°42'34.4" - mapa)

  Rozloha: 0,5 ha

  Nadmořská výška: 480 m n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova, jiné využití

  Popis: Jihovýchodní část je zarostlá náletem dřevin ? dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris), zastoupena je také bříza bělokorá (Betula pendula), smrk ztepilý (Picea abies) a topol osika (Populus tremula). Na sušších místech převládá v podrostu brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) ). Na otevřenějších místech se vyskytuje plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Podmáčené sníženiny zarůstají sítinou rozkladitou (Juncus effusus) a náletem vrby popelavé (Salix cinerea). Jižní a jihozápadní část pískovny je zatopená ? větší a hlubší tůň nepravidelného tvaru lemuje okraj pískovny. Její jižní část je zarostlá porostem orobince širolistého (Typha latifolia). Systémem mělkých tůní oddělenými nevýraznými hřbítky je v centrální části propojena s druhou hlubší tůní v severozápadním cípu pískovny. Na sušších místech zde z dřevin dominuje bříza bělokorá (Betula pendula), na vlhčích vrba popelavá (Salix cinerea). Na otevřených písčitých plochách se objevují druhy jako jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), prasetník (Hypochaeris radicata), bika ladní (Luzula campestris) nebo pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis)a psineček tenký (Agrostis capillaris.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  svižník polní (Cicindela campestris)
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)

  Fotografie
  Svižník polní
  Jedna z tůní v jílovické pískovně
  Tůně zarůstá převážně orobinec, sítiny a ostřice.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist