Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Radomilická mokřina"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 1,5 km severně od obce Radomilice, 1 km jihovýchodně od obce Strpí, 250 m severně od PR Radomilická mokřina; (49°8'12.28", 14°15'21.91" - mapa)

  Rozloha: 1,5 ha

  Nadmořská výška: 410 m.n. m.

  Územní ochrana: --

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: V horním a středním patře pískovny (vzdálenější části od vjezdu) se vyvinul asi pětadvacetiletý porost borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízy bělokoré (Betula pendula). Ve střední části se nachází první větší tůň, která je hodně zastíněná okolním porostem. Dolní patro je poměrně členité. Zahrnuje několik různě velkých tůní a kaluží, travnaté plochy, skupiny dřevin i nedávno vzniklé písčité plochy s nezapojenou vegetací. V tůních a jejich okolí roste např. vrba popelavá (Salix cinerea), orobinec širolistý (Typha latifolia), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), bahnička mokřadní (Eleocharis palustris), rdest vzplývavý (Potamogeton natans) nebo lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum). Pro iniciální stadia je typický podběl obecný (Tussilago farfara), dále roste na sušších místech ježatka kuří noha (Echnochloa crus-galli), štírovník růžkatý (Lotuc corniculatus), šťovík menší (Rumex acetosella), mrkev obecná (Daucus carota), rozrazil lékařský (Veronica officinalis) aj. I na dně pískovny se již na některých místech objevuje nálet borovice lesní (Pinus sylvestris) a dalších dřevin, jehož stáří je však maximálně kolem patnácti let. Těsně u vjezdu se nachází pravděpodobně vysázený stejnověký porost topolu osiky (Populus tremula) a pod ním jáma s černou skládkou.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  čolek velký (Triturus cristatus)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  svižníci rodu Cicindela
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  skokan štíhlý (Rana dalmatina)

  Fotografie
  Přírodovědně zajímavá pískovna nedaleko Radomilické mokřiny
  V tůních na dně pískovny se vyskytuje silná populace kuňky ohnivé.
  Ve stěnách pískovny ojediněle hnízdí břehule říční.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist